• Dotační a grantová výzva
  Dotační výzvy

  MZČR: Dotační program pro rok 2022

  Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dotační program:  Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2022     Program je zaměřený na edukaci dětí v oblasti identifikace násilí v rodině, zlepšování úrovně vzdělanosti laické veřejnosti v problematice poskytování první pomoci se…

 • Dotační a grantová výzva
  Dotační výzvy

  Nadační fond Škoda Auto

  Máte projekt zaměřený na podporu lidí nacházejících se v tíživé sociální situaci, a to v regionech Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska?   Zaměřujete se na některou z těchto oblastí? omezení sociálního vyloučení podpora paliativní péče podpora pečujících osob   Pak můžete získat…

 • Dotační a grantová výzva
  Dotační výzvy

  Grantové výzvy na paliativní péči

    Máte v organizaci odborníky na paliativní péči? A chcete je podpořit v dalším vzdělávání?   Nadační fond Abakus na podzim vyhlásí dvouletý stipendijní program na podporu odborníků věnujícím se paliativní péči. Výzva chce oslovit profesionály, kteří již v oboru působí a…

 • Dotační a grantová výzva
  Dotační výzvy

  Program Meet and Code 2021

  Cílem programu je podporovat mladé evropské občany ve věku 8 až 24 let v digitálních dovednostech. Pomáhá neziskovým organizacím pořádat lokální programovací akce, které podporují komunity různých velikostí a pomáhají Evropě v její digitalizaci na lokální úrovni.   Chcete-li získat…

 • Dotační a grantová výzva
  Dotační výzvy

  Nadační fond Cesta ke vzdělávání

  Nadační fond Cesta ke vzdělávání – určeno pro pražské střední/vyšší odborné školy, studenty, pedagogy, konzervatoře atd., vše z území hl. m. Prahy.   Cílem je podpořit zejména návrat (nejen) škol k běžnému fungování po dlouhotrvající online výuce způsobené pandemií koronaviru a dále pak také…

 • Dotační a grantová výzva
  Dotační výzvy

  Grantová výzva Vodafone: Technologie pro společnost

  Grantový program Nadace Vodafone Česká republika ve svém programu Technologie pro společnost rozvíjí ekosystém sociálních inovací, které řeší naléhavé společenské problémy použitím informačních a komunikačních technologií a novým přístupem k využití dat, sítí, internetu věcí, mobilních a internetových aplikací.   Projekt musí přinášet nové a inovativní…

 • Dotační a grantová výzva
  Dotační výzvy

  Dotační výzva – organizace z Prahy

  Výzva č. 46 pro organizace z Prahy zaměřená na podpora vybraných sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení – posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj…