• Informace

    Kde ještě školím

    Na stránce školení jste se dozvěděli o školení, která realizuji sama. Neškolím ale jen sama za sebe, potkáte mě i na školeních v dalších organizacích: Pro Remedium školím například: Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách Základy práce se zadluženým klientem…