Dotační výzvy

Dotační výzva na rozvoj pro pražské NNO

Působíte v Praze v některé z následujících oblastí?

  • podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti,
  • podpora inovativních forem pomoci pro osoby ohrožené bezdomovectvím, látkovými i nelátkovými závislostmi a/nebo osoby s duševním onemocněním
  • podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora služeb směřujících k obnovení narušených funkcí rodin
  • podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta
  • podpora osob se zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob

Pak můžete využít tuto výzvu: https://www.esfcr.cz/vyzva-139-opz, uzávěrka je do 22. 12. 2020 do 12 hodin.

Můžete získat finance na rozvoj, zkvalitňování poskytovaných aktivit, metodickou podporu, vzdělávání, metodickou podporu při zavádění/zlepšování procesů a zvyšování kvality poskytovaných služeb a aktivit (podpora procesů standardizace činností), nastavení a ověření systému hodnocení efektivity zaváděných procesů a poskytování služeb/aktivit…

Pokud máte zájem pomoci s vytvořením strategického plánu nebo hledáte průvodce celým procesem, kontaktujte mě!

 

Veronika Pačesová, specialistka na sociální projekty s dopadem

E-mail: napiste@veronikapacesova.cz Tel.: 702 035 379 LinkedIN

Přidejte se k skupině na Facebooku: Sociální projekty s dopadem – rozvoj, financování