Dotační výzvy

Dotační výzva na vzdělávání pro Prahu

Působíte v Praze v oblasti vzdělávání? Je pro vás důležité zvýšení kvality vzdělávání a rozvíjení kompetencí dětí a žáků? Pak vás může zajímat tato následující výzva č. 58 zaměřená na Rozvoj vzdělávání v Praze II. 

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. A to konkrétně rozšiřováním vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a zlepšením podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

  • V rámci projektu můžete realizovat tyto aktivity:
  • Podpora škol v přípravě a zavedení opatření pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem
  • Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími organizacemi a jejich zapojení do vzdělávacího procesu
  • Posílení inkluze v multikulturní společnosti
  • Rozvoj demokratické kultury ve škole
  • Tvorba a realizace programů na podporu rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji

Výzva je otevřená do 18. 1. 2020, do 16:00 hodin a můžete v ní získat 600 tis. Kč – 7 mil. Kč. 

Pokud máte zájem pomoci se zpracováním žádosti, kontaktujte mě!  

Veronika Pačesová, specialistka na sociální projekty s dopadem

E-mail: napiste@veronikapacesova.cz Tel.: 702 035 379 LinkedIN

Přidejte se k skupině na Facebooku: Sociální projekty s dopadem – rozvoj, financování