Dotační výzvy

Grantová výzva: Prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Angažujete se v oblasti prevence domácího nebo genderově podmíněného násilí? A to min. 1 rok?

Pak možná pro vás je následující výzva z norských fondů. Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci osvětových kampaní v oblastech:

  • potírání genderových stereotypů, sexismu a hlavních příčin domácího a genderově podmíněného násilí,
  • potírání nových forem genderově podmíněného násilí,
  • motivace mužů k zapojení se do prevence domácího a genderově podmíněného násilí a podpory genderové rovnosti.

 

Minimální výše grantu je 1 325 000 Kč (50 000 EUR), maximální výše grantu je 5 300 000 Kč (200 000 EUR).

 

Délka realizace projektu je min. 12 měsíců, max. musí být aktivity ukončeny do 30. 4. 2024.

 

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 15. 3. 2022 (12:00)

 

Více informací se dočtete ZDE.  

 

 

Pokud máte zájem o pomoc se zpracováním žádosti, kontaktujte mě!  
 

Veronika Pačesová, specialistka na sociální projekty s dopadem

E-mail: info@veronikapacesova.cz Tel.: 702 035 379 LinkedIN

Přidejte se k skupině na Facebooku: Sociální projekty s dopadem – rozvoj, financování