Dotační výzvy

Grantové řízení na podporu obecně prospěšných projektů 2021/2022

Nadace člověk člověku vypisuje grantové řízení na podporu obecně prospěšných projektů 2021/2022.
Činnost žádajících organizací by měla spadat do některé z následujících oblastí: sociální a zdravotní, nebo vzdělávání a osvěta, nebo volný čas, sport a kultura.
 
 
Grant je určen na podporu projektů zaměřených na:
 
 
a) klienty neziskových organizací v oblasti:
  • rozšíření či udržení stávající kapacity služby
  • zvyšování kvality stávající služby
  • zavádění nových služeb

b) osoby blízké klientům neziskových organizací (tj. příbuzní a jiné osoby dobrovolně pečující) v oblasti:

  • vzdělávání, osvěta
  • psychologická pomoc a sociální poradenství
  • vzájemné sdílení zkušeností

c) na veřejnost v oblasti:

  • osvěta, vzdělávání

d) rozvoj neziskových organizací v oblasti:

  • fundraisingových aktivit
  • zefektivnění řízení a práce organizací
 
Žádat mohou nejen neziskové organizace, ale i fyzické osoby.
 
Max. částka grantu je 150 tis. Kč.
Max. délka projektu je 24 měsíců, od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
 
Uzávěrka: do 10. 9. 2021
 
 
Pokud máte zájem pomoci se zpracováním žádosti, kontaktujte mě!  

Veronika Pačesová, specialistka na sociální projekty s dopadem

E-mail: info@veronikapacesova.cz Tel.: 702 035 379 LinkedIN

Přidejte se k skupině na Facebooku: Sociální projekty s dopadem – rozvoj, financování