Jak a kde získat zdroje na projekty se sociálním dopadem

Dub 28, 2023

Přemýšlíte, kde hledat peníze na vaše projekty? Googlíte, ale stejně nejste s výsledky moc spokojení? Nevíte, na jaký typ zdrojů byste mohli dosáhnout, ani jak si mezi nimi vybrat?

Je potřeba na to jít strategicky

Nejdříve je třeba vědět, na co vlastně hledáte zdroje. Tzn. mít zpracovaný projektový záměr, kde bude jasné:

  1. na co hledáte peníze (jaké aktivity)
  2. pro koho (cílová skupina)
  3. proč (poslání a cíle projektu)
  4. kde (místo realizace projektu)
  5. za kolik (rozpočet projektu)

Občas mi chodí poptávky typu: „Děláme vzdělávací aktivity pro děti a chtěli bychom na to získat grant, kde máme hledat, nenapadá vás něco?“. Na takovou poptávku neumím odpovědět, protože je moc obecná. Je potřeba si minimálně ujasnit, o jaké aktivity jde, pro jak staré děti, kde (region) a na co konkrétně peníze chcete (peníze lektorů, pronájem aj.). A to je minimální základ, protože granty jsou např. jen jeden z možných zdrojů, který má své výhody a nevýhody.

Typy zdrojů

Tím se dostáváme k dalšímu bodu – existují různé typy zdrojů, každý se hledá jinak a každý z nich má své výhody i nevýhody.

Negrantový fundraising

Jedním ze velkých zdrojů, který je možné dále dělit, jsou peníze od individuálních nebo firemních dárců, peníze z vlastní činnosti, zkrátka peníze z tzv. negrantového fundraisingu. Sem spadají např. i crowdfundingové aktivity nebo vybírání peněz prostřednictvím veřejné sbírky. Jejich velkou výhodou je relativní „volnost“ (oproti grantům a dotacím), tzn. nebývají tak přísně svázané s jednotlivými položkami rozpočtu. Výjimky existují např. v případě veřejných sbírek.

Další výhodou je jejich potenciál k růstu a dlouhodobě udržitelnosti (opět na rozdíl od grantů nebo dotací). Nevýhodou je, že nebývají hned a už vůbec ne v nějak velkých a významných částkách. Fundraising je o budování vztahů, o budování komunity a důvěry, a to nějakou dobu trvá. Tzn. čekat, že oslovím 3 dárce a během měsíce budu mít 100 tis. Kč je pro organizaci, která je na začátku, zpravidla nereálné. Stejně tak je nereálné očekávat, že uspořádám benefiční bazárek a vyberu významnou částku. Výjimky samozřejmě existují, jen chci předejít nereálným očekáváním, které často u projektů vidím 😊.

Granty a dotace

Dalším významným zdrojem jsou granty a dotace, které mohou být z různých zdrojů – obce, města, kraje, ministerstva, EU, ale také nadace a nadační fondy aj. Někdy k tomu, abyste získali grant nebo dotaci, potřebujete mít nějakou certifikaci nebo akreditaci – např. sociální služby, programy primární prevence aj.

Výhodou je relativně vyšší šance na získání peněz, pokud váš projekt bude ladit s tzv. dotační výzvou, jejími podmínkami, umíte projekt dobře napsat a v dotačním balíku je dost peněz 😊. Já vím, říkáte si, že to je docela dost věcí navíc. Ne vždycky musí být šance vysoké, ale pokud se v grantech a dotacích vyznáte, tak umíte pravděpodobnost docela dobře odhadnout a podle toho se rozhodnout, zda do toho jít nebo ne.

Další výhodou je možnost získat relativně vysoké částky, samozřejmě podle druhu výzvy a velikosti projektu, který plánujete. Nevýhodou je, že bez spousty papírů a administrativy to opravdu nepůjde. Často k tomu potřebujete další pracovníky a odborníky (právník, účetní, administrativní podpora aj.).

Také se ukazuje, je spoléhat jen na zdroje z grantů a dotací není dobré. Při výpadku, ke kterému v praxi opravdu dochází, pak může nastat problém. Další nevýhodou je, že ne pro všechny druhy projektů se sociálním dopadem jsou granty a dotace vhodné.

Mohu vám s tím pomoci, objednejte se na jednorázovou konzultaci.

Těším se na vás, Veronika

Autorka článků

Veronika Pačesová

Veronika Pačesová