Jak na standardy kvality v sociálních službách?

Říj 17, 2022

  • Chystáte se registrovat si sociální službu a tušíte, že standardy vás čekají a neminou?
  • Nebo už sociální službu nebo i víc služeb provozujete?
  • Standardy máte, ale pořád nějak tápete, zda máte vše v pořádku?
  • Ztrácíte se v pojmech a přemýšlíte nad vztahy mezi standardy, metodikou, popisem realizace služby, provozním řádem apod.?

Standardy kvality můžeme chápat jako soubor pravidel, který říká, jak máte nebo nemáte provozovat registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb. Stanovuje povinnosti, které jako provozovatel (poskytovatel) sociální služby máte, dále stanovuje práva klientů, podmínky provozů, pravidla vzdělávání pracovníků a spoustu dalších věcí.

Detailní popis najdete v příloze č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

V praxi nejde o to, abyste měli na „všechno papír“, ale abyste měli dobře nastavené pracovní a provozní postupy, kterým budou pracovníci rozumět a budou vědět, proč je dělají. A také, že je budou dělat stejně (samozřejmě s přihlédnutím k individuálním potřebám klientů).

V těchto postupech potřebujete mít ošetřeno nejen, jak pracujete s klienty, jak vedete dokumentaci, jak řešíte stížnosti, ale také to, jak spolupracujete s dalšími organizacemi, jak pečujete o pracovníky, jak řešíte nouzové a havarijní situace, jak vyhodnocujete kvalitu poskytované sociální služby apod.

Tj. jde o to nejdříve MÍT PROMYŠLENÉ postupy, následně je pak ZPRACOVAT do písemné podoby a samozřejmě pak podle nich FUNGOVAT 😊. A součástí fungování je i to, že máte nastaveno, jak správné fungování kontrolujete a že jej také opravdu KONTROLUJETE.

Osobně nedoporučuji automaticky kopírovat dokumenty od jiných sociálních služeb, i když byste měli jejich svolení. Každá sociální služba je totiž jiná, i když třeba půjde o typově stejný druh sociální služby. Přesto každá mívá jiné fungování, jiné nastavení, jiné pracovní postupy, jiné pracovníky apod. A je důležité, aby tato dokumentace tzv. seděla na míru dané sociální službě v daném kontextu, regionu, s danými postupy apod. Tzn. dokumenty od jiných sociálních služeb se můžete inspirovat, ale stejně si je musíte upgradovat na svoje podmínky. V praxi někdy bývá jednodušší porozumět tomu, co po mě standardy chtějí a vytvořit si vlastní texty 😊, které pro mě mohou být výrazně jednodušší a srozumitelnější.

Ráda vám se vším pomohu, objednejte si moji podporu ohledně Standardů kvality sociálních služeb.

Zkrátka nebudete na to sami!

Veronika Pačesová, mentoring, poradenství, koučink

E-mail: info@veronikapacesova.cz

Tel.: 702 035 379

LinkedIN

Autorka článků

Veronika Pačesová

Veronika Pačesová