Dotační výzvy

Grantová výzva na podporu komunitních zahrad

Přemýšlíte o založení komunitní zahrady? Nebo už ji máte a chtěli byste ji dále vybavit a rozvíjet?
 
Pak možná pro vás je grantová výzva Nadace Via, čtěte níže.
 
 
Grantový program je určen aktivním lidem, kteří se zajímají o veřejný prostor a zlepšování sousedských vztahů a rozhodli se proto založit ve svém městě komunitní zahradu.
 
O podporu mohou žádat již existující komunitní zahrady, ale i začínající nadšenci, kteří chtějí založit zcela novou zahradu.
 
V obou případech je ale nutné, aby zahrada byla umístěna v katastrálním území města, ve kterém se nachází pobočka nákupního řetězce Kaufland.
 

Co můžete získat?

  • finanční příspěvek ve formě grantu až do výše 100 000 Kč
  • finance na vytvoření nové komunitní zahrady
  • vybavení pro již existující komunitní zahrady (např. sazenice, nářadí, kůlna, kurník, dětské prvky, řešení zachytávání srážkových vod)
  • realizace sousedských setkání či akcí na zahradě
  • mentoring, zahradnické konzultace, účast na vzdělávacích workshopech nebo školeních
  • příspěvek na práci koordinátora (max. 10 % z celkového rozpočtu)
 

Kdo může žádat o podporu?

Neformální skupiny lidí, místní neziskové organizace založené na dobrovolnické práci, obce do 2 000 obyvatel a další organizace podporující komunitní život, jako jsou školy, knihovny, příspěvkové organizace obcí, farní charity apod.
 
Projekty musí být realizovány v období 1. 5. 2022 – 31. 12. 2022 a je nutné zajistit písemný souhlas vlastníka pozemku, na kterém se zahrada nachází.
 
Pokud vás to láká, pak je potřeba do 15. 3. 2022 vyplnit krátký dotazník a pracovníci Nadace VIA se vám pak ozvou, abyste si o projektu telefonicky popovídali.
 
Pokud projekt bude splňovat podmínky grantového programu, pošlou vám odkaz na přihlášku. Uzávěrka pro podání přihlášky je 22. 3. 2022.
 
Během dubna se dozvíte rozhodnutí hodnoticí komise a pokud budete podpořeni, můžete v květnu začít!
 
 
 
 
Pokud máte zájem o pomoc se zpracováním dotační žádosti, kontaktujte mě!  
 

Veronika Pačesová, specialistka na sociální projekty s dopadem

E-mail: info@veronikapacesova.cz Tel.: 702 035 379 LinkedIN

Přidejte se k skupině na Facebooku: Sociální projekty s dopadem – rozvoj, financování