Dotační výzvy

MZČR: Dotační program pro rok 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dotační program: 

Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2022

 
 
Program je zaměřený na edukaci dětí v oblasti identifikace násilí v rodině, zlepšování úrovně vzdělanosti laické veřejnosti v problematice poskytování první pomoci se zaměřením na žáky základních a středních škol, zvyšování zdravotní gramotnosti a zlepšení kvality života lidí s psychiatrickým onemocněním.
 
 

Jde o tyto oblasti:

 

Priorita: A – Prevence kriminality

Aktivita: A1 Edukace dětí v oblasti identifikace násilí v rodině
Aktivita: A2 Zlepšování úrovně vzdělanosti laické veřejnosti v problematice poskytování první pomoci se zaměřením na žáky základních a středních škol
 
 

Priorita: B – Zvyšování zdravotní gramotnosti

Aktivita: B1 Edukace zaměřená na problematiku odkládání rodičovství do vyššího věku a s tím spojená rizika
Aktivita: B2 Zvyšování povědomí veřejnosti o významu preventivních prohlídek
 
 

Priorita: C – Zlepšení kvality života lidí s psychiatrickým onemocněním

Aktivita: C1 Metodická podpora činnosti pacientských a rodičovských organizací v zajištění právního a jiného poradenství a vzdělávání pro potřebu své organizace, v realizaci informačních a podpůrných aktivit pro osoby s duševním onemocněním a v metodické podpoře při žádání finančních prostředků z grantů/dotačních programů (např. Fondy Evropské unie, dotace krajů na provoz organizací atd.)
Aktivita: C2 Zapojení peer konzultantů v oblasti duševního zdraví
 
 

Priorita: D – Zlepšení kvality života lidí s neurodegenerativním onemocněním

Aktivita: D1 Podpora vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti neurodegenerativních onemocnění a neuropsychiatrického pomezí
Aktivita: D2 Podpora setrvání pacienta v domácím prostředí a zvýšení jeho kvality života v domácím prostředí, včetně využití nových technologií a pomůcek
 
 

Priorita: E – Podpora kvality života pacientů s chronickými a nevyléčitelnými chorobami

Aktivita: E1 Zvyšování informovanosti pro osoby s chronickým onemocněním s potřebou dlouhodobé péče nebo jejich neformálních pečujících prostřednictvím poskytování poradenských aktivit za účelem podpory jejich orientace v možnostech využívání potřebných a v daném regionu dostupných služeb
Aktivita: E2 Postup pro průchod pacienta se vzácným onemocněním zdravotnickým systémem (a případně i sociálním systémem)
 
 

Priorita: F – Podpora advokační činnosti pro osoby se zdravotním postižením a chronickým či jiným vážným onemocněním

Aktivita: F1 Podpora advokační činnosti NNO zaměřené na zlepšení životních podmínek a postavení osob se zdravotním postižením a chronickým či jiným vážným onemocněním
Aktivita: F2 Podpora zapojení pacientů do tvorby zdravotnických politik formou zjišťování potřeb pacientů a zpětné vazby od pacientů (patient-reported evidence / outcomes)
 
 

Oprávnění žadatelé:

  • neziskové organizace,
  • příspěvkové organizace (zřízené územně samosprávným celkem – tj. krajem, obcí nebo Mag. hl. m. Prahy),
  • vysoké školy

 

 
Uzávěrka: do 3. 10. 2021
 
 
 
 
Pokud máte zájem pomoci se zpracováním žádosti, kontaktujte mě!  

Veronika Pačesová, specialistka na sociální projekty s dopadem

E-mail: info@veronikapacesova.cz Tel.: 702 035 379 LinkedIN

Přidejte se k skupině na Facebooku: Sociální projekty s dopadem – rozvoj, financování