Dotační výzvy

Nadační fond Škoda Auto

Máte projekt zaměřený na podporu lidí nacházejících se v tíživé sociální situaci, a to v regionech Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska?
 
Zaměřujete se na některou z těchto oblastí?
  • omezení sociálního vyloučení
  • podpora paliativní péče
  • podpora pečujících osob

 

Pak můžete získat grant na podporu konkrétních sociálních služeb, programů primární prevence a volnočasových aktivit sociálně vyloučených (v ohrožení), které povede spolu se synergickou podporou ze strany veřejných subjektů (vytváření sítí nezbytných sociálních služeb, preventivních systémů primární prevence a dostatečných kapacit volnočasových aktivit) k pozitivním změnám v prevenci sociálního vyloučení a podpoře sociálního začlenění.

 

Oprávněným žadatelem je právnická osoba se sídlem v České republice, která jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která NENÍ podnikáním.

 

Podporované aktivity:

  1. Poskytování sociálních služeb zaměřených na komunitní formy a způsoby prevence sociálního vyloučení všech ohrožených osob – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terénní programy
  2. Realizace programů primární prevence v mateřských a základních školách
  3. Volnočasové aktivity pro zapojení dětí ze sociálně slabých rodin, seniorů nebo osob se zdravotním postižením do běžných volnočasových aktivit (ne vytváření speciálních volnočasových aktivit zaměřených pouze na děti ze sociálně slabých rodin apod.)

 

Uzávěrka do 11. 8. 2021,
Max. částka 200 tis. Kč.
 
 
Podrobnější informace najde zdeprogram REGION BEZ BARIÉR.
 
 
Pokud máte zájem pomoci se zpracováním žádosti, kontaktujte mě!  

Veronika Pačesová, specialistka na sociální projekty s dopadem

E-mail: info@veronikapacesova.cz Tel.: 702 035 379 LinkedIN

Přidejte se k skupině na Facebooku: Sociální projekty s dopadem – rozvoj, financování