Dotační výzvy

Podpora doučování žáků se sociálním znevýhodněním

Zabýváte se doučováním žáků se sociálním znevýhodněním?
Nebo pracujete s rodinami se sociálním znevýhodněním a chtěli byste děti v rodinách doučovat?
Pak možná pro vás je vhodná následující dotační výzva MŠMT, zaměřená na podporu individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky, včetně podpůrné komunikace se zapojenými žáky, jejich školami a v případě nezletilých žáků s jejich zákonnými zástupci, která je nedílnou součástí doučování.

Účelem poskytnuté dotace je:

 

  • podpořit zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání,
  • pravidelně komunikovat s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivovat ji k podpoře žáka při vzdělávání,
  • obnovit, případně budovat pracovní a studijní návyky žáků,
  • realizovat doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků, a kompenzovat tak výpadky vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19 v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje

 

 

Oprávněným žadatelem jsou neziskové organizace.
Požaduje se min. 2 letá historie organizace, přičemž hlavním předmětem činnosti musí být činnost v oblasti vzdělávání nebo výchovy, trávení volného času dětí a mládeže, sociálně právní ochrany dětí nebo navazujících činností v sociálních službách.
Výše dotace: 6 500 Kč na jednoho doučovaného žáka. Výše možné dotace mezi 65 000 – 1 300 000 Kč. Dotace se poskytuje ve 100% výši, tj. není nutné spolufinancování ze strany žadatele.
Peníze je možné využít na období od 1. 1. do 31. 12. 2022.
Uzávěrka příjmu žádostí je do 14. 4. 2022.
Podrobnější informace vč. podmínek na rozsah doučování se dočtete na stránkách MŠMT tady.
Pokud máte zájem o pomoc se zpracováním dotační žádosti, kontaktujte mě!  

Veronika Pačesová, specialistka na sociální projekty s dopadem

E-mail: info@veronikapacesova.cz

Tel.: 702 035 379

LinkedIN

Přidejte se k skupině na Facebooku: Sociální projekty s dopadem – rozvoj, financování