Podpora při vedení/řízení organizce/projektu

Bezpečný prostor, kde můžete konzultovat problémy, které jako vedoucí řešíte

Vedete/řídíte organizaci nebo projekt a potřebujete:

mít možnost nahlas přemýšlet a získat zpětnou vazbu na to, co plánujete a chystáte

mít podporu při více nebo méně důležitých rozhodnutích, které ovlivní život vaší organizace nebo týmu

mít možnost konzultovat plánované změny nebo budoucí strategii v organizaci

Jak vám pomůžu

Potřebujete odborné rady nebo spíše mentoring, koučink, supervizi?

Konzultace/poradenství

Mentoring, koučink, supervize

Nejste si jistí, co přesně by vám pomohlo?

Veronika Pačesová projekty s dopadem

Domluvte si se mnou 30 min online hovor zdarma.

Seznámíme se a vy zjistíte, jaká forma spolupráce by vám dávala smysl.