Dotační výzvy

Podpora poskytovatelů sociálních služeb a jejich rozvoje

Neziskovky 2022 – to je oblíbená grantová a dotační výzva Nadace ČEZ zaměřená na podporu poskytovatelů sociálních služeb a jejich rozvoje vč. možnosti podpory v oblasti fundraisingu a PR.
Pouze pro organizace, které jsou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, a službu poskytují min. 1 rok.

Peníze můžete využít na:

  • rozvoj kvality poskytování služeb přímé péče a sociální prevence,
  • profesionalizaci organizací – získání registrace dalších sociálních služeb, známky kvality apod.,
  • rozvoj organizací – nastavení strategie, spolupráce s odborníky, konzultace, stáže apod.
  • zvyšování kvality služeb přímé péče a sociální prevence nebo k rozšíření poskytovaných služeb,
  • zlepšování kvality péče o zaměstnance – např. vzdělávání, zvyšování kvalifikace,
  • upevnění a zviditelnění pozice organizace mezi potenciálními klienty, veřejností, donátory
Získat můžete až 200 000 Kč
Uzávěrka je do 21. 4. 2022
Pokud máte zájem o pomoc se zpracováním dotační žádosti, kontaktujte mě!  

Veronika Pačesová, specialistka na sociální projekty s dopadem

E-mail: info@veronikapacesova.cz

Tel.: 702 035 379

LinkedIN

Přidejte se k skupině na Facebooku: Sociální projekty s dopadem – rozvoj, financování