Dotační výzvy

Regionální podpora Fondu Siemens 2021

Regionální kola jsou otevřená všem neziskovým organizacím, která mají své sídlo v blízkosti našich odštěpných závodů Siemens. s.r.o.

Podporují charitativní projekty na pomoc těm, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné životní situace a nemohou si pomoci sami.  

 

Územní působnost si můžete ověřit zde.  

 

Regionální kola jsou otevřená všem neziskovým organizacím, která mají své sídlo v blízkosti našich odštěpných závodů. Grantová řízení se uskuteční dvakrát do roka, a to v listopadu a v květnu.  

 

Na co můžete žádat finanční podporu:

 

  • Finanční dar od společnosti Siemens bude poskytnut na nákup hmotného materiálu.
  • Finanční dar může být poskytnut i na nákup služeb rozvíjejících kvalitu, případně potenciál smluvních pracovníků organizace (např. pomocí konzultací, vzdělávání pracovníků, účastí na seminářích, konferencích atd.).
  • Nelze jej ale poskytnout na povinné vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb.
  • Projekt musí být realizován do 6 měsíců od udělení finančního daru, jinak je žadatel povinen dar vrátit.

 

Oprávnění žadatelé:

 

  • Žadatel musí být výhradně právnická osoba registrovaná v České republice (obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, nadace, nadační fond nebo církevní právnická osoba) a působící na území České republiky.
  • Žadatel musí existovat a provozovat svoji činnost minimálně dva roky před podáním žádosti.
  • Žadatel musí mít prokazatelné zdroje na financování svého provozu na období minimálně jednoho roku od podání žádosti.

 

 Výše grantu: od 15 000 do 100 000 Kč (staveno zvlášť pro každý region působnosti)  

 

Uzávěrka: 15. 11. 2021  

 

Podrobnější informace si můžete přečíst zde.    

 

Pokud máte zájem o pomoc se zpracováním žádosti, kontaktujte mě!  
 

Veronika Pačesová, specialistka na sociální projekty s dopadem

E-mail: info@veronikapacesova.cz Tel.: 702 035 379 LinkedIN

Přidejte se k skupině na Facebooku: Sociální projekty s dopadem – rozvoj, financování