5 typů na financování projektů se sociálním dopadem

Zář 9, 2020

Po dobrém nápadu na sociální projekt s dopadem přichází na řadu jedna z nejdůležitějších otázek – odkud vzít peníze. Dnes se podíváme na pět nejčastějších možnosti financování, jejich výhody, nevýhody a vzájemné porovnání.

Peníze od firemních dárců/investora

Jedna z nejčastějších forem financování projektu se sociálním dopadem společně s granty a dotacemi jsou peníze od firemních dárců nebo investora. A kde takového investora najít? Pomoci může networking, akcelerační programy, zájmové skupiny a kontakty.

Výhody

 • Relativně „volné“ peníze oproti dotacím a grantům (tj. když přesvědčíte dárce/investora o kvalitě svého projektu, nemusíte se s ním příliš dohadovat o jednotlivých položkách v rozpočtu)
 • Možnost získat kromě peněz i zajímavé kontakty, inspiraci, rady atd.
 • Potenciál dlouhodobé spolupráce (co do růstu, kontaktů i peněz)

„Nevýhody“ aneb bez čeho to nepůjde

 • Bez budování značky projektu a související propagace
 • Bez dalších vlastních zdrojů
 • Bez trpělivosti, ochoty dělat věci jinak a hledat kompromisy

Peníze z dotací a grantů od státní správy nebo samosprávy, EU atd.

Nebojte se požádat o pomoc. Kdo už někdy psal žádost o dotaci nebo grant, ví, jak náročný proces to může být. Naštěstí je možné najít odborníky, kteří vám pomohou žádost zpracovat nebo ji zpracují za nás!

Výhody

 • Relativně jistá cesta k penězům, pokud váš projekt ladí s výzvou, podmínkami a umíte projekt dobře napsat (samozřejmě s přihlédnutím k množství podaných žádostí a velikosti dotačního balíku peněz)
 • Možnost získat i vysoké částky dle druhu výzvy (např. u EU v řádu stovek tisíc až milionů Kč)
 • Možnost získávat peníze opakovaně a pravidelně, pokud je činnost v projektu dotacemi pravidelně podporována (např. školy, aktivity v sociálních službách atd.)

Nevýhody“ aneb bez čeho to nepůjde

 • Bez spousty papírů a administrativy
 • Bez podpory účetní, právníka, administrativního pracovníka atd. (dle druhu projektu)
 • Bez přípravy na to, co budete dělat, až/když dotace skončí (tenhle bod doporučuji nepodceňovat, byť ne v každé žádosti se na něj donoři ptají)

Peníze od nadací/nadačních fondů

Vždy záleží na tom, o jakou nadaci se jedná a jak má nastavena pravidla. Zjednodušeně je možné říct, že u peněz z nadací či nadačních fondů se prolínají pravidla, která platí jak pro peníze od firemních dárců, tak i pravidla platná pro peníze z dotací či grantů.

Na co je dobré se připravit

 • Jistá míra administrativy – většinou existuje formulář žádosti, někdy jednoduchý, někdy složitější, a čeká se, že dodáte vyúčtování, někdy i průběžnou zprávu k projektu
 • Je dobré mít vlastní zdroje
 • Pokud váš projekt bude korespondovat se zájmy, směrováním a podmínkami nadace/nadačního fondu, je možné získat mnohem víc než jen peníze (podporu, kontakty, víceleté financování atd.)
 • Pokud nadace/nadační fond nezveřejní podrobné podmínky poskytování peněz, je dobré být aktivní a doptat se (zda existují nějaké podmínky, kolik peněz nadace má k dispozici, jaké projekty v minulosti podpořila atd.), příp. projekt předem konzultovat

PS.: Poslední bod doporučuji nepřeskakovat, ušetříte si spoustu práce, např. když vám řeknou, že momentálně nadace další žádosti nepřijímá, má stop stav, jen to „ještě nestihli“ dát na web.

Peníze od klientů za poskytované služby/produkt

Pokud se nechcete spoléhat na třetí stranu, jako jsou dárci, fondy, úřady, banky atd., můžete směrem ke svým klientům vyvinout takový produkt a službu, který vám zajistí finance na váš projekt se sociálním dopadem.

Výhody:

 • Jistá svoboda
 • Méně papírování
 • Zodpovědnost leží jen na vás, nikoliv na třetí straně
 • Uzpůsobení služby/produktu na míru podle vás (zároveň je nutné, aby služba/produkt reagoval na to, co chtějí a potřebují vaši klienti, kteří budou službu/produkt kupovat)

Nevýhody“ aneb bez čeho to nepůjde:

 • Kvalitní business plán
 • Nutnost průzkumu trhu
 • Konkurence
 • Potřeba počátečního vkladu peněz a vlastních zdrojů

Půjčky od bank, firem či jednotlivců

Kdo se bojí, nesmí do lesa. U mnoha úspěšných projektů sehrála roli odvaha a počáteční zapůjčení peněz od banky či dobrodince.

Na co je dobré se připravit:

 • Budete muset dát záruky, proto důkladně zvažte, čím budete ručit.
 • Je dobré mít propočtenou návratnost, zvážené úroky i vymyšlenou strategii pro případ krize či nenadálých událostí
 • Mít vše ošetřené smlouvami, bez ohledu na toho, kdo půjčku poskytuje.

Stále tápete, jaká možnost financování je pro vás ta pravá? Zarezervujte se na jednorázovou konzultaci.

 

Autorka článků

Veronika Pačesová

Veronika Pačesová