Zakládat či nezakládat neziskovou organizaci?

Kvě 5, 2023

Máte nápad na společensky prospěšný projekt a přemýšlíte nad založením neziskové organizace?

Ale nemůžete se rozhodnout, zda je to dobrý nápad a co vás pak bude čekat?

Neumíte si vybrat správný druh neziskovky?

Slyšeli jste, že stačí mít neziskovku a peníze k vám půjdou sami?

Pak se začtěte nebo se rovnou objednejte na konzultaci, kde vám o tématu povím více.

Jakou formu zvolíte?

Tak předně: založení neziskové organizace znamená založení nové právnické osoby dle příslušných zákonů. Každá právnická osoba má zákonem stanovené povinnosti, které musí dodržovat. V případě neziskové organizace hodně záleží na typu. Jiné povinnosti budou mít nadace, jiné spolky a ještě jiné ústavy.

Tím se zároveň dostáváme k formě neziskové organizace. Další rozhodnutí, které vás čeká. Volba konkrétní formy záleží mj. na tom, jaký je účel a smysl organizace a jaké bude poskytovat činnosti.

Většina z mých klientů nejčastěji volí mezi spolkem (přesněji zapsaným spolkem, který od 1. 1. 2014 nahradil občanská sdružení) a (zapsaným) ústavem (tuto formu je rovněž možné založit od 1. 1. 2014 ve vazbě na nový občanský zákoník).

Co se týká účelu a smyslu založení, pak:

  • SPOLEK se zakládá primárně za účelem uspokojování a ochrany těch zájmů, k jejichž naplňování je založen, tj. nelze založit spolek za účelem podnikání nebo jiné výdělečné činnosti (zároveň není ani zakázané, aby spolek měl vedlejší hospodářskou činnost, z níž případný zisk věnuje na svůj primární účel, tj. do své hlavní činnosti, pro kterou byl založen)
  • zároveň je forma spolku postavena na alespoň mírné angažovanosti svých členů, tj. vychází se z toho, že lidé se stávají jeho členy, protože sledují stejný zájem s dalšími lidmi, kterému se dále chtějí věnovat (tomu odpovídá i způsob založení, pravidla rozhodování atd.)
  • účelem ÚSTAVU je přímo ze zákona provozování veřejně nebo společensky prospěšné činnosti, tj. ústav nefunguje na členském principu, ale na principu poskytování služeb, ať už sociálních, vzdělávacích nebo jiných
  • z hlediska podnikání je ústavu přímo ze zákona dovoleno provozovat obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, zároveň to ale nesmí být na úkor veřejně prospěšných služeb, které provozuje v rámci své primární/hlavní činnosti

Zároveň je vždy při zvažování vhodné formy nutné přemýšlet i nad dalšími právními, daňovými a účetními souvislostmi, vždy v kontextu konkrétních činností, které chce organizace poskytovat.

Proč a kdy se vám nezisková organizace může hodit

  • chcete pomáhat vybrané cílové skupině nebo skupinám, nechcete pomáhat jako jednotlivec nebo přes jiné organizace, ale plánujete kolem vašeho projektu budovat tým spolupracovníků nebo komunitu
  • chcete získat podporu, komunitu nebo další podporovatele pro určité téma nebo problém, který vám přijde důležitý a který chcete řešit
  • plánujete žádat na vaše aktivity o peníze z veřejných nebo i soukromých zdrojů (dotace, granty, příspěvky od dárců aj.)

Zisk a nakládání s ním

Zisk je totiž také důležitý parametr ke zvážení, zda zakládat pro realizaci vašeho nápadu neziskovou organizaci či nikoliv.

Nezisková organizace neznamená, že „nemůže vytvářet zisk“, ale že jde o organizaci, která není založená za účelem dosahování zisku.

Neziskové organizace většinou vznikají za účelem konání dobra či veřejného prospěchu, jinak taky kvůli něčemu, co můžeme nazvat posláním a bývá definováno i v zakládacích dokumentech organizace. Zároveň to ale neznamená, že nemohou vytvářet zisk. Nezisková organizace vytvářet zisk tedy může.

Zároveň však platí pravidla, která je potřeba dodržovat:

  • ne z každého druhu příjmů je možné vytvářet zisk (např. z dotací to zpravidla nejde)
  • zisk není možné rozdělit mezi majitele neziskové organizace (na rozdíl od zisku v organizacích založených za účelem podnikání)
  • zisk je nutné použít pro naplňování poslání organizace

Pokud tedy plánujete, že by vás měl váš nápad na společensky prospěšné aktivity živit a měl by fungovat spíše podnikatelsky (ve smyslu generování zisku a funkčního byznysu), tak bych velmi zvažovala, zda je založení neziskové organizace vhodné. Možná se víc bude hodit pořídit si živnostenský list a začít podnikat nebo založit s.r.o.

Pokud chcete radu či podporu, objednejte se na jednorázovou konzultaci.

Autorka článků

Veronika Pačesová

Veronika Pačesová