• Facilitace •

Nechte se citlivě vést při týmových jednáních a procesech

Zapojte celou svou posádku a sledujte společný cíl. Pomůžu vám držet kurz, ale kormidlovat už budete sami.

S mojí pomocí vám vzpoura na lodi nehrozí.

Veronika Pačesová

Víte, kdo je facilitátor?

Facilitátor je osoba, která

  • provází skupinu při nějakém jednání nebo procesu,
  • usnadňuje komunikaci a skupinovou práci,
  • podporuje zapojeních všech účastníků,
  • vytváří bezpečné prostředí,
  • podporuje proces učení se a sdílení zkušeností.

Co dělá facilitátor

  • Řídí a ulehčuje diskusi, ale nepřispívá svými názory nebo znalosti.
  • Zajišťuje, že diskuse zůstává u stanoveného tématu a že se v rámci daného časového limitu setkání dosáhne požadovaných cílů.
  • Má v zásobníku různé techniky a metody práce, které využívá.

Facilitace pochází z latinského slova „facilis“, což znamená snadný.

Facilitaci můžete vnímat jako proces „usnadňování“.

Kdy se hodí využít facilitátora?

Potřebujete řešit nějaká téma, které v týmu/skupině vzbuzuje emoce nebo hrozí konfliktem.

Potřebujete v týmu nebo skupině vytvořit nějaký plán (strategický plán, plán fundraisingu apod.) a chcete, aby se do plánu zapojili všichni účastníci, zároveň však, aby byl proces efektivní a došli jste k plánovanému cíli (= vytvořit konkrétní plán)

Jste vedoucí týmu, chcete se plně ponořit do procesu jednání/setkání/porady a nechcete při samotném setkání hlídat čas, pravidla a rámec setkání.

Chcete mít efektivnější porady, hodnotící či plánovací setkání.

Jak bude facilitace probíhat

Předem od vás zjistím veškeré informace o vašem projektu/organizaci a potřebách související s facilitací i vaši představu a následně domluvíme podrobnosti – počet setkání, obsah, účastníky setkání, formu (online x offline) aj.

Co o facilitaci se mnou říkají klienti

{

Veronika jako facilitátorka je pro nás neocenitelnou pomocí

Veronika je vzácná žena, která do své práce vkládá nejen dlouholeté zkušenosti napříč neziskovým sektorem a dar rychle rozklíčovat skutečné potřeby, ale i výjimečnou empatii a srdce, které bije pro organizace se sociálním dopadem.
Pro ŠAFRÁN dětem jsme si Veroniku vybrali do role facilitátorky našeho vedoucího týmu k dlouhodobému provázení. Spolupráce s ní je pro nás neocenitelnou pomocí při strategickém plánování a dalším zlepšování služeb pro děti, rodiny i profesionály v tranzitní péči.

Ing. PhDr. Zdeňka Havrlíková
Projektová manažerka

Cena facilitace

1.700 Kč

za každou započatou hodinu facilitace + náklady na cestovné a čas strávený na cestě

Na nezávazné online schůzce zdarma se dohodneme na podrobnostech

Samostatnou kategorií je Strategické plánování

Potřebujete si ujasnit, kam vaše organizace směřuje a jak ji správně kormidlovat?

Sestavme společně strategický plán, který vám zpracuji do přehledného dokumentu.

K čemu se vám může hodit strategické plánování? O tom jsem vám napsala článek na blogu.