• JAK VÁM POMŮŽU •

Když nevíte kudy kam, bude se vám hodit tento rozcestník

bílá žárovka

Individuální podpora v období změn

bílá žárovka

Vedení/řízení organizace/projektů

bílá žárovka

Společensky prospěšné projekty

Individuální podpora v období změn

žlutá žárovka

Ojevte (znovu) svůj smysl

tříměsíční koučovací program

žlutá žárovka

Individuální podpora

mentoring, koučink, supervize

Vedení/řízení organizace/projektů

žlutá žárovka

Podpora při vedení/řízení organizace

mentoringová nebo konzultační podpora pro vedoucí pracovníky při řízení/vedení organizace, procesů, projektů nebo rozpočtů

žlutá žárovka

Strategické plánování

provedu vás procesem strategického plánování, kde získáte plán pro další směřování vaší organizace

žlutá žárovka

Facilitace

provázení procesy, usnadnění práce v týmu

Společensky prospěšné projekty

žlutá žárovka

Podpora při registraci sociální služby

dvouhodinová konzultace, kde detailně projdeme možnosti, podmínky včetně financování budoucí sociální služby

žlutá žárovka

Podpora při založení neziskové organizace

poradenství a praktická podpora při založení neziskové organizace včetně souvisejících podmínek a povinností

Veronika Pačesová projekty s dopadem

Začněme spolupráci tím, že si zavoláme.

Domluvte si se mnou nezávazný online hovor zdarma.