Zakládáme neziskovku: jakou právní formu zvolit?

Úno 7, 2021

Rozjíždíte sociální projekt a tápete, jaká forma bude pro vás ta pravá? Dnes se podíváme na nejčastější právní zaštítění neziskových organizací, jejich účel, smysl a povinnosti.

Mezi nejčastější právní formy patří:

  • Zapsaný spolek
  • Ústav
  • O.p.s. (obecně prospěšná společnost)
  • Nadace/nadační fond
  • Příspěvková organizace
  • S.r.o/OSVČ
  • A další (např. církevní právnická osoba)

Volba konkrétní formy záleží mimo jiné na tom, jaký je účel a smysl vaší organizace, a jaké bude poskytovat činnosti.

Většina z mých klientů nejčastěji volí mezi spolkem (přesněji zapsaným spolkem, který od 1. 1. 2014 nahradil občanská sdružení) a (zapsaným) ústavem (tuto formu je rovněž možné založit od 1. 1. 2014 ve vazbě na nový občanský zákoník).

Založení spolku a jeho smysl

Zapsaný spolek se zakládá primárně za účelem uspokojování a ochrany těch zájmů, k jejichž naplňování je založen, tj. nelze založit spolek za účelem podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Zároveň ale není ani zakázané, aby spolek měl vedlejší hospodářskou činnost, z níž případný zisk věnuje na svůj primární účel, tj. do své hlavní činnosti, pro kterou byl založen.

Zároveň je forma spolku postavena na alespoň mírné angažovanosti svých členů, tj. vychází se z toho, že lidé se stávají jeho členy, protože sledují stejný zájem s dalšími lidmi, kterému se dále chtějí věnovat (tomu odpovídá i způsob založení, pravidla rozhodování atd.)

Založení ústavu

Účelem ústavu je přímo ze zákona provozování veřejně nebo společensky prospěšné činnosti, tj. ústav nefunguje na členském principu, ale na principu poskytování služeb, ať už sociálních, vzdělávacích nebo jiných. Z hlediska podnikání je ústavu přímo ze zákona dovoleno provozovat obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, zároveň to ale nesmí být na újmu veřejně prospěšných službách, které provozuje v rámci své primární/hlavní činnosti.

Povinnosti – zakládací listiny a stanovy

Zároveň je vždy při zvažování vhodné formy nutné přemýšlet i nad dalšími právními, daňovými a účetními souvislostmi, vždy v kontextu konkrétních činností, které chce organizace poskytovat.

Jednou z dalších otázek, na které v souvislosti se zakládáním neziskových organizací, často odpovídám, je: „Nemáte nějaké vzorové stanovy (u spolku)/zakládácí listinu (u ústavů)?“

Každá nezisková organizace (stejně jako další právnické subjekty) je zapsána ve Veřejném rejstříku, který najdete na https://www.justice.cz/.

Na levé straně stránky je vyhledávací okno, ve kterém je možné jednotlivé subjekty najít. Kromě jména, IČ a odpovědných osob tam najdete i Sbírku listin, ve které se zveřejňují důležité listiny např. i stanovy nebo zakládací listinu.

Zároveň můžete Veřejný rejstřík použít jako síto při zadávání názvu, zda organizace s podobným nebo stejným jménem náhodou neexistuje.

Veřejný rejstřík je vůbec zajímavá databáze, kde můžete najít spoustu užitečných informací (některé jen v případě, že organizace plní svoji povinnosti a požadované informace tam zveřejňuje – např. účetní závěrku), ale o tom zase někdy příště 🙂

POZOR! Určitě nedoporučuji kopírovat texty jiných organizací bezmyšlenkovitě nebo návaznosti na to, co plánujete dělat. Ale pokud jste nikdy tyto listiny neviděli a chcete získat inspiraci o tom, jak vypadají, co se do nich píše (i ve vztahu k účelu), tak kromě klasického googlení můžete využít i tento Veřejný rejstřík.

Máte otázky na formu neziskové organizace? Je něco, s čím si nevíte rady? Pokud ano, neváhejte se na mě obrátit a domluvit si konzultaci ZDE.

Potřebujete poradit při zakládání neziskové organizace? Objednejte se na konzultaci Podpora při založení neziskové organizace.

Veronika Pačesová

 

Autorka článků

Veronika Pačesová

Veronika Pačesová